Obs: Denne side er en “dum” kopi, der kun bruges til testformål

Informationerne på siden er ikke opdaterede!

Halsnæs Filosoferer

Halsnæs Filosoferer er en nystartet forening, hvor vi gerne sammen vil blive klogere på, hvordan vi kan forstå livet og verden. Hvad er det gode liv? Hvad er det sande, det gode og det skønne.

Vi forventer ikke at nå frem til ét svar, eller at være enige, men vi tror at vi ved en blanding af oplæg og dialog (i såvel store som små grupper) hver især kan udvikle og skærpe vores opfattelser af, hvad der er vigtigt og rigtigt.

Emner og begreber, vi kan have oppe, kan være mange: Eksistens, Etik, Erkendelse, Livsmål, Håb, Mening og Værdier er bare nogle af dem.

Vi vil gerne både lave større arrangementer for alle interesserede, og give mulighed for at man finder sammen i mindre grupper om særlige emner, som man gerne vil uddybe.

Vi har afsæt i en række aftener om personlig filosofi, som i efteråret 2018 blev afholdt i Bogsalonen i Frederiksværk, etableret af Leif E. Kristensen fra Bogsalonen, og afholdt af Thomas Ryan Jensen.

Alle er meget velkomne til at være med – enten som fast medlem i foreningen, eller som deltager i arrangementer.

Næste arrangement:

10. januar 2019: Filosofiaften og stiftende generalforsamling

Torsdag d. 10. januar 2019 kl. 19.00 holder vi første filosofiaften i Halsnæs Filosoferer. Emnet er: ???????? Det bruger vi cirka en time på - derefter holder vi stiftende generalforsamling i Halsnæs Filosoferer. Dagsorden, udkast til vedtægter osv. udsendes senest 3....

Seneste “Skulle vi?”

How State Will Exist New Life Into Your Relationships

How State Will Exist New Life Into Your Relationships Let me want to know… While you are significantly tired, who do you will want on your side? As soon as I was going to be early, I normally became mind-numbingly upsetting headaches. During those moments, I want...